Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (05/10/2016)