Πρόσκληση για έκτακτη Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(10/10/2016)