Αποφάσεις Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(10/10/2016)