Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(21/10/2016)