Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (1/11/2016)