Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(02/11/2016)