Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας(03/11/2016)