Πρόσκληση για Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας(07/11/2016)