Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(09/11/2016)