Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(16/11/2016)