ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ