Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(23/11/2016)