Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας(22/11/2016)-Β