Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(06/12/2016)