Αποφάσεις Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(28/11/2016)