Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(14/12/2016)