Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(12/12/2016)