Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Tακτική Συνεδρίαση(15/12/2016)