Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής(15/12/2016)