Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(12/12/2016)