Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/12/2016-18:30)