Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σε Τακτική Συνεδρίαση. (21/12/2016)