Αποφάσεις Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(16/12/2016)