Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. σε Έκτακτη Συνεδρίαση 30_12_2016