Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη–Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(19/01/2017)