Εισαγωγή

Body: 

Οι πεδινές και ημιορεινές περιοχές εμφανίζουν μεγάλη δυναμικότητα στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής και αποτελούν δυναμικές ζώνες του πρωτογενή τομέα.

 

Εικόνα 1. Ανάγλυφο Δ. Αιγιαλείας

Ο πρωτογενής τομέας συμβάλλει εντατικά στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Αιγιαλείας. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος προς την κατεύθυνση αυτή λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαιτέρως ότι η γεωργία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή του Δήμου Αιγιάλειας.

Undefined