ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ