Αποφάσεις - Προκηρύξεις

Κατηγορία: Αποφάσεις Επιτροπών και Συμβουλίων

17.12.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»
ΑΙΓΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

11.01.2016

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (07/12/2015)συνέχεια

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.: 110
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

01.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αίγιο 1/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10063

Κατηγορία: Διαγωνισμοί - Δημοπρασίες

16.07.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» 

16.07.2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας» 

03.04.2018

Προμήθειας Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018

Διακήρυξη

14.03.2015

Εργασίες αναβάθμισης παλαιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και Προμήθεια εξοπλισμού για την μετατροπή του σε Δημοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας (Ημερ/νία Δημοπράτησης 31/03/2015)

Κατηγορία: Προκηρύξεις - Προσλήψεων

Κατηγορία: Αποφ. Διαύγεια Δήμου & Νομικών Προσώπων

20.04.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ.
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΛΗΡ. Ανδρέας Τριανταφύλλης
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ανδρέου Λόντου 34
Τ.Κ.: 251 00 ΑΙΓΙΟ
ΤΗΛ.: 26910 61733, 26913 60602
FAX: 26910 22978 & 62614
E-Mail: filis@aigialeia.gov.gr