Αποφάσεις Επιτροπών και Συμβουλίων

Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου (22/04/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Απριλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αρ. πρωτ.: 110
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ

Προς: Τα Μέλη του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας».

Undefined

Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (02/04/2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αίγιο 1/4/2015
Αριθ. Πρωτ.: 10063

Προς:
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας.
1. κ. Ευστράτιο Βαρδάκη
2. κ. Δημήτριο Μπούνια
3. κ. Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο
4. κ. Μαρία Τσουκαλά
5. κ. Διαμάντω Βασιλακοπούλου
6. κ. Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο
7. κ. Χρήστο Γούτο
8. κ. Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Αποφάσεις Επιτροπών και Συμβουλίων