Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ''Δωρεάν Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Αγροτών''

     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:'Δωρεάν πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης Αγροτών' 

Σας ενημερώνουμε για μια νέα, δωρεάν, πρωτοποριακή πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης για θέματα και τεχνολογίες αιχμής γύρω από την αγροτική παραγωγή:

1. Βιολογική Γεωργία,

2. Βιο-οικονομία,

3. Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία,

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: 1η Τροποποίηση των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

   Σας ενημερώνουμε για την υπ’ αριθ. πρωτ. 2639/27.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί τροποποίησης της ΥΑ 13158/28.11.2017 (ΦΕΚ 4302 Β’) του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020’’.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Ανακοινώθηκε το υπ'αριθ. πρωτ. 2125/30340/02.03.2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) περί ενημέρωσης του κοινού , των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου Δηλητηριάσεων:

0317.syzefxis.gov.gr/?page id=75

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή