Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής και ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2014-2020''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 5365/26.06.2018 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής και ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης και Ανειλημμένων Υποχρεώσεων του Μέτρου 121 έως τις 03/09/2018.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''5η Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 1751/46643/15.04.16 Απόφασης του ΓΓΑΠ & ΔΚΠ'' (Επενδύσεις στην Μεταποίηση & Εμπορία Τροφίμων - Μέτρο 123)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε την 5η Τροποποίηση της υπ'αριθ. πρωτ.1751/46643/15.04.16 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007-2013 στη Δράση 4.2.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Η καταληκτική ημεροχρονολογία υποβολής των αιτημάτων τελικής πληρωμής αρμοδίως είναι η 31η/08/2018.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Διευκρινήσεις όσον αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020''

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

      Το ΥΠΑΑΤ  με το υπ' αριθ. πρωτ. 5405/26.06.2018 εγγραφό του ανακοίνωσε διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 13849/14.12.2017 Πρόσλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή