Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ:''Υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής, Επεξεργασίας-Εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΟΚ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

   Η ΔΑΟΚ ΠΕ Αχαϊας με το υπ' αριθ. πρωτ. 33333/17611/31.10.2018 έγγραφό της, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 2018/273 ΚΑΙ 2018/274 της Επιτροπής οι υπόχρεοι σε ''Δήλωση Παραγωγής'' ή και ''Δήλωση Επεξεργασίας-Εμπορίας'' αμπελοοινικών προϊόντων για την εν λόγω περίοδο και στο εξής θα υποβάλλουν τις δηλώσεις μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ:

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: ''Εγκύκλιος Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

   Το ΥΠΑΑΤ με το υπ' αριθ. πρωτ. 3385/149227/31.10.2018 έγγραφό του  ανακοίνωσε την Εγκύκλιο Ανακλήσεων Ένταξης Πράξης - Αιτημάτων Τροποποίησης Πράξης - Μεταβιβάσεων, για το πρώτο έτος εφαρμογής 2018-2019 του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή