Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Ανακοινώθηκε το υπ'αριθ. πρωτ. 2125/30340/02.03.2018 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ: 6ΒΩΝ4653ΠΓ-ΓΘ1) περί ενημέρωσης του κοινού , των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου Δηλητηριάσεων:

0317.syzefxis.gov.gr/?page id=75

Undefined

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ: ''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος΄΄

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος΄΄

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλούν  σε ημερίδα με θέμα ''Δεξιότητες για τους Γεωργούς του Μέλλοντος'' η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:30 - 14:30 στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Ανάκλησης ΄Ενταξης Πράξης του Μέτρου 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ
 Σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικ
Undefined

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ανακοίνωσε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση της 2ης Περιβαλλοντικής και Αθλητικής Συνάντησης στη Λίμνη Τσιβλού ΔΕ Ακράτας

Η Αντιδημαρχία Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ "Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός, Κοινωνική Προστασία" του Δήμου Αιγιαλείας, την Αντιδημαρχία Ανατολικής Αιγιαλείας και την ΤΚ Πλατάνου, διοργανώνει τη ‘2η Περιβαλλοντική και Αθλητική Συνάντηση στη Λίμνη Τσιβλού’ της ΔΕ Ακράτας, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση Κέντρου Δήμητρα για προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών

 Το Κέντρο Δήμητρα: Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών (Π.Γ.Σ. Πατρών) ανακοίνωσε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη εννέα (9) προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών, διάρκειας 150 ωρών το καθένα, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017 και θα υλοποιηθούν άλλα επτά (7) προγράμματα κατάρτισης το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών προέλευσης άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων

Σύμφωνα με την Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 (ΦΕΚ 953/Β/2016), δίνεται η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να αποκτήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν  με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Αχαΐας.

Ενημερωτική αφίσα

 

 

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή