Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή

Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος κατάρτισης του Κέντρου ΕΛΓΟ-Δήμητρα:Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών

Το Κέντρο ΕΛΓΟ-Δήμητρα ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Πατρών, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Οκτώβριο2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του ΥΠΑΑΤ: Δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης της σύμβασης ένταξης στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές Καλλιέργειες'' του ΠΑΑ 2014-2020

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι οι ενταγμένοι δικαιούχοι στο Μέτρο 11 «βιολογικές καλλιέργειες», εφόσον το επιθυμούν, δύναται να προβούν σε ανάκληση ή σε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 2848/145689 /28.12.2016 Απόφασης (ΦΕΚ Β 4310) και για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου 11 (έτους αιτήσεων πληρωμής 2017)

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiaty...

 

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

 Ο  Γενικός Γραμματέας  Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών πόρων αποφασίζει με την υπ άριθμ. πρωτ. 1453/59595/31.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΞΥ84653ΠΓ-90Υ) πράξη του την ένταξη των δικαιούχων στο Μέτρο 11 ''Βιολογικές καλλιέργειες'' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων"

Δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1. "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων". Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2. να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020", υπόμετρο 4.2. "Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων" του ΠΑΑ 2014-2020 και δράση 4.2.1.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΔΑΟΚ:Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. ΑΧΑ'Ι'ΑΣ προτείνει την εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που καθίστανται υποχρεωτικές από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και πιο συγκεκριμένα:

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ορθές πρακτικές για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα

Αυτή την εποχή, που οι περισσότερες καλλιέργειες είναι σε περίοδο ανθοφορίας, τίθεται θέμα εφαρμογής ορθών πρακτικών για την προστασία των μελισσών κατά τη διάρκεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα.

Undefined

Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαικής Επιτροπής για το 2017, η Επιτροπή έχει προβεί σε ευρεία διαβούλευση (https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_el) για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις δέκα προτεραιότητες της Επιτροπής και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Γεωργική Παραγωγή