Δελτία Τύπου - Κτηνοτροφία

Νέα σχετικά με την Κτηνοτροφία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ: '' 'Εκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών''

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ

    Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η αριθ. 915/69142/15.05.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 1812 Β'/21.05.2018), ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης'' (ΑΔΑ: 6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ)

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση προθεσμίας για τη μίσθωση βοσκοτόπων 2016- 2017

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε την τροποποίηση της υπ' αριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β' 2848) ''Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συκγρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης''.

 Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017καταβάλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Undefined

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Κατανομή επιλέξιμων βοσκότοπων 2017

    Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν σε ηλεκτρονική μορφή από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 558/39122 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Τ.Β΄20.04.2017), οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2017.

Undefined

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΠΕΛ/ΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Δελτία Τύπου - Κτηνοτροφία