Δελτία Τύπου

19.04.2021

 

Πρεμιέρα  τoυ δεύτερου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ του Β.Γεωργαντά την Κυριακή 18 Απριλίου ,21: 00 μ.μ.  ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ  ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ και επανάληψη την Τετάρτη 21 Απριλίου

06.04.2021
23.02.2021

 

                                           Αίγιο, 22 Φεβρουαρίου 2021

25.01.2021

 

Καλησπέρα σας,

17.12.2020

 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

11.11.2020

05.11.2020

O Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Συνάντηση ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας για τις δημιουργικές και αγροτοδιατροφικές βιομηχανίες & Περιφερειακό Εργαστήριο Τεχνογνωσίας για την συμφωνία καινοτομίας μεταξύ clusters και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, στο πλαίσιο της πράξης “Cross-over HUBS - developing cross – innovation

26.10.2020

 

Το βίντεο της συνέντευξης θα το βρείτε στο link:

25.02.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

Αίγιο 24-2-2020
Δελτίο Τύπου

06.02.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δελτίο τύπου έναρξης μαθημάτων INEDIBIM

14.11.2017

Αίγιο 13/11/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

25.07.2017

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.

09.09.2015