Προσκλήσεις

13.03.2020

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’ ),
«Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων,
οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

28.04.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού αγροκτήματος, κληροδοτήματος «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»