Καθορισμός τακτικών δρομολογίων και στάσεων του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ Αιγίου.