ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου.