ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

Παρακαλούμε να σχολιάσετε την πρόταση. 

   AIGIO_proposal_K10A.pdf

  AIGIO_proposal_K10B.pdf

   AIGIO_proposal_K10C.pdf

   AIGIO_proposal_K8.pdf

  AIGIO_proposal_K9A.pdf

   AIGIO_proposal_K9B.pdf

   Aigio_Report_B_phase_final_all.pdf

Απαγορεύονται τα υβριστικά σχόλια, σχόλια μίσους ή ρατσιστικά σχόλια, προσωπικές επιθέσεις και προσωπικοί χαρακτηρισμοί ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα, σχόλια ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται ότι η ο Διαχειριστής διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να διαγράφει εξ ολοκλήρου προσβλητικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο. Τα σχόλια εκφράζουν προσωπικές και μόνο απόψεις των συντακτών τους, αλλά παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στην όσο το δυνατόν πληρέστερη τεκμηρίωση των απόψεών τους.

 

  

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.