ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Αίγιο 10/05/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαρτίου - Απριλίου 2017 θα γίνει την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017.

Από την υπηρεσία