ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:'Συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στην εθελοντική εκστρατεία 'Καθαρίστε τη Μεσόγειο'

 

Ο Δήμος Αιγιαλείας – Αντιδημαρχία Ανάπτυξης,  σε συνεργασία με τις Αντιδημαρχίες Ανατολικής και Δυτικής Αιγιαλείας συμμετέχει ενεργά στην εθελοντική εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, πρωτοβουλίας του δικτύου Μεσόγειος S.O.S, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της προστασίας των ακτών, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, του εθελοντισμού και της ουσιαστικής συμμετοχής στη διαφύλαξη του φυσικού μας κεφαλαίου.

Επιλέγουμε να καθαρίσουμε εθελοντικά τις παραλίες της περιοχής μας στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2017 σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ομάδες πολιτών, σχολεία κλπ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ