ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (24-07-2017)