Προκήρυξη για Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης