ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 με τίτλο:'' Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια''

Undefined
Body: 

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρησης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς Δικαιούχους:

  • Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν.4310/2014 και Ν.4386/2016 όπως ισχύουν
  • Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας 

για την υποβολή προτάσεων έργων (Πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Προτεραιότητας της Ένωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.Οι προτεινόμενες Πράξεις εντάσονται  στον Ειδικό Στόχο 1, ο οποίος αφορά την Παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης.