ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο 10-01-2018 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ-ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Παναγιωτοπούλων 12 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 25100 ΤΗΛ.: 2691020020 Πληροφορίες: Σχίζα Κων/να FAX: 26910 - 26 742 E-mail : ksxiza@aigialeia.gov.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΤΑΔΚ οικ. 5/2018 (ΦΕΚ Β 3/05-01-2018), τίθεται σε πλήρη και παραγωγική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών» της παρ. 1 του άρθρου 115 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α 107/31-07-2017). Α. Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Δημοτολογίων όλων των Δήμων της χώρας, θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης των τοπικά εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων δημοτολογίου, μέσω των οποίων ενημερώνεται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εθνικού δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, όπου θα γίνεται η μετάπτωση των δεδομένων όλων των Δημοτολογίων των Δήμων της χώρας στο νέο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών», δε θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες στα Δημοτολόγια των Δήμων της χώρας. Β. Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχείων όλων των Δήμων της χώρας θα διακόψουν τις εργασίες ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών την 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών στο «Μητρώο Πολιτών» καταργείται η εκτύπωση ληξιαρχικών πράξεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων. Ζητούμε την κατανόηση των συμπολιτών, για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν. Είναι όμως αναγκαία προκειμένου τα Δημοτολόγια και Ληξιαρχεία των Δήμων όλης της χώρας και του Δήμου Αιγιάλειας, να αυτοματοποιήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μητρώο Πολιτών», το οποίο εφαρμόζει ήδη πιλοτικά ο Δήμος Αιγιάλειας και τίθεται σε πλήρη και παραγωγική εφαρμογή τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018 και στόχο έχει τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του με τους φορείς του Δημοσίου. ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Η Προϊσταμένη Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου Κωνσταντίνα Σχίζα