Έντυπα Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για Δημότες (σε ηλεκτρονική μορφή)

 

Τα αιτήματα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γενικού πρωτοκόλλου του Δήμου (prot@aigialeia.gov.gr) είτε στο φαξ του πρωτοκόλλου: 26910 26742.

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΛΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
 4. ΑΙΤΗΣΗ παροχής Εφάπαξ ειδικού βοηθήματος και Δωρεάν επανασύνδεσης ηλεκτρικής Ενέργειας
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
 6. Αίτηση-για-το-Επίδομα-Ανασφαλίστων-Υπερηλίκων
 7. ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΓΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 3. ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΗΣ
 4. ΑΙΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
 7. ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΑΪΚΗΣ
 8. Αίτηση-για-Δραστηριοποίηση-παραγωγού-στάσιμο
 9. ΑΙΤΗΣΗ-ΖΩΗΛΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 10. ΑΙΤΗΣΗ-ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
 11. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΠ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ
 6. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ  ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

 

Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας
 1. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΚΕΠ

 1. ΕΝΤΥΠΑ ΚΕΠ
 2. ΕΝΤΥΠΑ ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ

 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ