ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.(Τρίτη 13 Μαρτίου 2018)

Αίγιο 09/03/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 θα γίνει την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018.

Από την υπηρεσία