«ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018.