ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : «Kαταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαρτίου - Απριλίου 2018».

                                                                Αίγιο  11/5/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ                                                                        

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                          

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Αυτοτελές  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας  ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου   Μαρτίου - Απριλίου  2018 θα γίνει την Τετάρτη    16  Μαίου  2018.

 

                             Από  την  υπηρεσία

Upload your file: