Πρόσκληση Δήμου Αιγιάλειας για Διαβούλευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αίγιο, 14/06/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθ. Πρωτ.: 14262
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Πρόσκληση για Διαβούλευση
Ο Δήμος Αιγιαλείας σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου σκοπεύουν να υποβάλουν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρόταση για τη χρηματοδότηση συγκοινωνιακών γραμμών και δρομολογίων, για τη μείωση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ένα καλύτερο περιβάλλον.
Προκειμένου να προσδιοριστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες για βελτίωση των συγκοινωνιών στις περιοχές του Δήμου, καλούνται οι Δημότες την Τρίτη 19/06/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου «Αλέκος Μέγαρης» για μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Δήμου και του ΚΤΕΛ που θα αναλάβει να εκτελέσει δρομολόγια στις παρακάτω γραμμές:
1. Αίγιο-Τεμένη-Βαλιμίτικα
2. Αίγιο-Διγελιώτικα
3. Συνοικισμός-Κρόκοβα
4. Αίγιο-Κ.Μαυρίκι-Μελίσσια
5. Αίγιο-Δάφνες-Παρασκευή
6. Αίγιο-Παλαιά Κερύνεια
7. Αίγιο-Ελίκη-Ριζόμυλος-Νικολαίικα-Ροδιά-Ελαιώνας
8. Αίγιο-Ροδοδάφνη-Ακολη-Πανόραμα
9. Αίγιο-ΕΒΕΠ-Δημητρόπουλο
10. Minibus
Η διαβούλευση θα γίνει σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus η οποία προβλέπει:
• το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές
• το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού
• την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νομικά δεσμευτικών κανόνων (Προγραμματική Συμφωνία Δήμου-ΚΤΕΛ)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αθανάσιος Παναγόπουλος