Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (23/7/2018)