ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ: Προληπτικά μέτρα προστασίας από εκδήλωση πυρκαγιάς.