ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΑΝΕΙΑ
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε) σε συνεργασία με την Action Finance Initiative
(AFI) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα τις Μικροπιστώσεις στην Ελλάδα για επιχειρήσεις και ανέργους
στην Πάτρα και τα Καλάβρυτα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Απριλίου και ώρα
19:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας και την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 19:00 στο
Αρχοντικό της Παλαιολογίνας στα Καλάβρυτα.
Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας θα είναι ο οικονομολόγος Ηρακλής Ρούπας, η Υπεύθυνη
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της AFI Μαρίσα Αντωνοπούλου καθώς και ο Σύμβουλος Επενδύσεων
Αριστείδης Βάβαλης. Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΙΝΑΔΕ Φωκίων
Ζαΐμης, ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Γιώργος Λαζουράς, ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας και ο Αντιπρόεδρος του ΙΝΑΔΕ Γιάννης
Ταλούμης.
Υποστηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, η ΑFI μειώνει την ανεργία, προωθεί την αυτοαπασχόληση,
και βοηθάει τους επιχειρηματίες να πετύχουν οικονομική ανεξαρτησία. Παρέχοντας πρόσβαση
σε μικροδάνεια μέχρι 12.500 ευρώ σε επιχειρήσεις που αδυνατούν να βρουν χρηματοδότηση από
άλλες πηγές, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία AFI προάγει τις μικροπιστώσεις στην Ελλάδα ώστε
να δημιουργήσει ένα κοινωνικοοικονομικά αναπτυσσόμενο δίκτυο προσφοράς και παροχής
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η AFI παρέχει δωρεάν επιχειρηματική υποστήριξη πριν και μετά την
παροχή του δανείου προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μικροεπιχειρηματία.
Παράλληλα, το ΙΝ.Α.Δ.Ε φιλοδοξώντας να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει την κοινωνία στο
σύνολό της, κινητοποιείται ώστε να αναζητηθούν σύγχρονες λύσεις στα τρέχοντα ζητήματα και να
καλλιεργηθούν νέα μοντέλα ανάπτυξης. Απώτερο στόχο του αποτελεί η βελτίωση του επιπέδου ζωής
των πολιτών η οποία θα επιτευχθεί μέσω της άνθισης μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής
δραστηριότητας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού επιπέδου.
Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.
Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της
Εταιρικής Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής
και διεθνούς αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία
στους παραπάνω τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού,
Κατασκευών, Τουρισμού, Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce
περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου ‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την
προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα σημαντική.

Έδρα: Αγίας Παρασκευής 1, 26331, Πάτρα
Δ/νση Επικοινωνίας: Όθωνος 10, 105 63 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας:+ 30-6936-850951, 210- 3392500, Φαξ:+30-210-3392318
info@inade.gr - www.inade.gr

Upload your file: